Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ogift.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ogift.pl zwanym dalej Sklepem  jest firma FORM SYSTEM Agata Bucholc z siedzibą w Markach przy ul. Dużej 1, kod 05-270, NIP 5542873158, REGON 366258427.
1.2. Oferta Sklepu skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Klientem
1.3. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.
1.4. Sklep oferuje produkty nowe, wolne od wad, oryginalne, objęte rękojmią sprzedawcy.
1.5. Prezentowane w Sklepie Internetowym zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów, wynikać to może z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.).
1.6. Rejestrowane wejście do sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
1.7. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z klientem.
1.8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§2

Zamówienia

2.1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep Ogift.pl 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. 
2.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie "formularza zamówienia" znajdującego się w sklepie.
2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta.
2.4. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika sklepu.
2.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
      a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie, wpłynięcia potwierdzenia zamówienia do sklepu;
      b) dla zamówień płatnych przelewem - w momencie wpłynięcia przelewu opłacającego zamówienie na konto bankowe sklepu lub na konto sklepu w systemach płatności internetowych  PayU.
2.6. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
2.7. Sklep realizuje zamówienia głównie na terenie Polski. W celu wysyłki towaru za granicę skontaktuj się z personelem Sklepu.
2.8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dodatkowe dane (wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie z formularzem zamówienia).
2.9. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (wyłącznie e-mailem). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
2.10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia.
2.11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§3

Polityka cenowa

3.1. Ceny podane w serwisie są cenami jednostkowymi brutto określonymi w PLN. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
3.2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Klient. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.
3.3. Katalog produktów oraz ceny znajdujące się w sklepie internetowym należy traktować jako informację cenową, a nie ofertę cenową w rozumieniu KC.
3.4 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§4

Warunki płatności

4.1. W sklepie Ogift.pl istnieje możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
      a) za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty pobrania u listonosza, w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki, lub u kuriera;
      b) z góry (przelewem lub kartą płatniczą) - wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto Sklepu:

  • przelewem na konto nr: 80 1140 2004 0000 3602 7655 9112,
  • przez system płatności internetowych obsługiwanych przez PayU,
  • kartą kredytową Visa lub Mastercard- płatność obsługiwana przez PayU.

4.2. Klient, który wybrał opcję płatności z góry, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.

§5

Dostawa

5.1. Zamówione przedmioty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem: Poczty Polskiej, firmy InPost (Paczkomaty) lub firmy kurierskiej.
5.2. Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy wraz z paragonem lub fakturą.
5.3. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji oraz czasu dostawy. Czas dostawy zależy od wybranej metody wysyłki, i tak:
      a) Poczta Polska (Pocztex)- czas dostawy to zazwyczaj około 2-3 dni robocze,
      b) Paczkomaty (InPost)- czas dostawy to zazwyczaj około 1-2 dni robocze,
      c) Kurier - czas dostawy to zazwyczaj około 1-2 dni robocze. 

§6

Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki.
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres kontakt@ogift.pl. Zwracany towar należy odesłać na adres uzgodniony wcześniej z personelem Sklepu drogą telefoniczną lub mailową.
6.3. Prosimy o dołączenie oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura), ułatwi nam to zaksięgowanie zwrotu.
6.4.  Sklep dokona zwrotu środków pieniężnych niezwłocznie, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
6.5. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.
6.6 Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
6.7 W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych pomniejszoną o wartość gratisu- zgodnie z ceną gratisu.
6.8 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (nie można zwracać produktów personalizowanych z wykonanym tłoczeniem, nadrukiem, grawerunkiem itp.). 

§7

Nieodebrane przesyłki


7.1. Klient będzie obciążony kosztem nieodebranej przesyłki.
7.2. Na koszt nieodebranej przesyłki składają się koszt przesyłki i koszt zwrotu przesyłki
7.3. Koszty przesyłki określone są w dziale "Pomoc- koszty dostawy". Koszty zwrotu przesyłki są naliczane wg cenników Poczty Polskiej i firm kurierskich. W przypadku Poczty Polskiej do kosztu zwrotu przesyłki należy doliczyć 23%VAT. 

§8

Reklamacje produktów

8.1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są rękojmią sprzedawcy.
8.2. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.
8.3. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:

  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu),
  • wady powstałej w wyniku dostawy (po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji),
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

8.4. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w czasie transportu. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu bez sporządzonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane..
8.5. Wadliwy produkt należy odesłać na adres uzgodniony wcześniej z personelem Sklepu drogą telefoniczną lub mailową. Jeśli wysyłka listem poleconym nie będzie możliwa (ze względu na wagę lub gabaryt przedmiotu) formę wysyłki należy uzgodnić z obsługą sklepu.
8.6. Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć potwierdzenie sprzedaży wraz z paragonem (lub fakturą VAT) i informacją o wadzie produktu.
8.7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).
8.8. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego
8.9. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.8.10. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
8.11. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR - ec.europa.eu/consumers/odr 
8.12. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§9

Prawa autorskie

9.1. Sklep internetowy Ogift.pl, w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika stanowią wyłączną własność firmy FORM SYSTEM Agata Bucholc oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
9.2. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia i grafika, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody firmy FORM SYSTEM Agata Bucholc.

 

§10

Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin może zostać zmieniony z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
10.2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z pracownikiem Sklepu Ogift.pl w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
10.3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji konto Użytkownika zostanie usunięte z Ogift.pl, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
10.4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA FORM SYSTEM Agata Bucholc nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.
10.5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
10.6. Zgodnie z ustawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient rejestrując się w bazie sklepu dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Kompleksowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie "Polityka prywatności".
10.7. Sklep zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. 
10.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Ogift.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
10.9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl